top of page

VRO in een notendop 

DE BUGGENHOUTSE MISSIONARIS

Vanaf 1969 wijdde de Buggenhoutse missionaris Michael Windey SJ

(1921 - 2009) zijn leven aan de allerarmsten in Oostelijk-India. Aanvankelijk was zijn werk louter gericht op het heropbouwen van dorpen die getroffen waren door overstromingen en cyclonen. Al snel verbreedde de visie van VRO. Onder het motto "Better villages for a better world" streeft VRO naar de 'integrale ontwikkeling' van dorpen.

Het gaat niet enkel om materiële noden (bvb. woningen,waterpompen), maar ook om het samenleven, werken en groeien als gemeenschap.

Omdat de Indische overheden lange tijd hun taken amper vervulden in deze arme en verafgelegen gebieden, bouwt VRO ook eigen scholen, trainingscentra, gezondheidscentra, ... 

VRO VANDAAG


Bijna 50 jaar later is er veel veranderd. VRO wordt nu geleid door gedreven en bekwame Indische jezuïeten en leken. Indische overheden bieden nu meer diensten aan voor de allerarmsten (onder andere subsidieprogramma's en openbaar onderwijs). Ook bedrijven nemen gaandeweg een rol op, in het kader van 'corporate social responsibility.'

Deze evoluties zorgen voor nieuwe kansen en uitdagingen voor VRO. Vaak slagen de dorpelingen er niet in om te krijgen waar ze recht op hebben (subsidies voor een woning of toilet, ...). In deze veranderende context zoekt VRO naar manieren om de link te maken tussen de dorpen enerzijds en overheden en bedrijven anderzijds.

De geschiedenis van VRO is niet alleen die van Michael Windey, maar ook die van honderden Europese vrijwilligers, duizenden Indische medewerkers en tienduizenden dorpelingen.

REALISATIES

Met de financiële steun uit Europa heeft VRO  tot nu toe 428 dorpen (21.098 woningen) opgebouwd en ontelbare mannen, vrouwen en kinderen nieuwe kansen geboden. Om dit in de toekomst verder te zetten hebben ze onze steun nodig.

pov-logo-rgb_edited_edited.jpg

GROS BUGGENHOUT

bottom of page