top of page

"Om op een duurzame manier aan dorpsontwikkeling te doen, wil VRO rekening houden met de veranderende noden en omstandigheden" zegt Peter Daniel, opvolger van Michaël Windey.

Huidige activiteiten van VRO in India

Doorheen de jaren heeft VRO rekening gehouden met de noden van het moment. Tegenwoordig ligt de focus op vier programma's. Hieronder een overzicht.

VRO helpt toegang krijgen tot overheidsdiensten

Eisen waar men recht op heeft past in de gedachte dat mensen zelf actie ondernemen (empowerment). Dit blijkt ook uit  de centrale rol van de communityworker: hij of zij wordt door de dorpelingen verkozen (en betaald) en vormt de ruggengraat van de gemeenschap. 

VRO streeft actiever naar partnerschap met overheden, bedrijven & NGO's

VRO bezit heel wat land dat niet optimaal gebruikt werd

Sommige percelen worden verkocht met het oog op duurzame investeringen, anderen worden ontwikkeld tot duurzame landbouwprojecten. Daarbij moet elke beslissing in het voordeel zijn van de dorpelingen.

VRO wil als organisatie professionaliseren

Dit op het vlak van personeel, ICT & communicatie. Zo wordt VRO op termijn wat kleiner maar efficiënter. 

Please reload

bottom of page