top of page

 

 

BIVRO is de Belgische tak van VRO.  Het is een vzw gedragen door sterk geëngageerde vrijwilligers die op lange termijn bij de organisatie betrokken zijn.

BIVRO wil de idealen van Michaël Windey sj blijven realiseren:

  • in India: de ontvoogding van de allerarmsten, op zowel infrastructureel, economisch, maatschappelijk, educatief als cultureel vlak door de ontwikkeling van duurzame dorpsgemeenschappen;

  • in België: de herwaardering van kleinschalige samenlevingsverbanden promoten en ondersteunen vooral in de globaliserende wereld van vandaag.

Onze kernactiviteiten:

  • ondersteunen van VRO door fondsenwerving en in functie daarvan, het bekendmaken van VRO door publicaties, presentaties en deelname aan evenementen.

VISIE

  • Net als VRO India steunen we op waarden die verwant zijn aan het Sarvodaya-concept van Gandhi en de Sociaal-Christelijke traditie.  Daarbij staan de waarde en waardigheid van het individu centraal.  Kernbegrippen zijn vrede, sociale rechtvaardigheid en levenskwaliteit.

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

  • De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in België, Brakeleer 24, Buggenhout 9255.

  • De operatieve zetel is gelegen in België, Arthur Matthyslaan 73, Borgerhout 2140.

  • De statuten van de vereniging kunnen steeds opgevraagd worden via mail. (zie contactformulier onderaan)

HET BIVRO TEAM: Rombout, Theo, Ruth, Lutgart, Moniek, Sabien en Raf danken u bij voorbaat indien u een steuntje in de rug wilt geven aan dit mooie project in het zuiden.

                     Vanaf €40 ontvangt u op het einde van het jaar een attest voor aftrek van uw belastingen. 

                                              Uitzonderlijk is  in 2020 60% van uw storting aftrekbaar!  

Wenst u meer informatie, vul het contactformulier in.  We beantwoorden uw vraag zo spoedig mogelijk.

bottom of page